English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 แรม 12 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.นคสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระวิสุทธาธิบดี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานเปิดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพระสังฆาธิการในจังหวัด ประมาณ จำนวน 1,000 รูป วิทยากรบรรยายประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี พระราชปริยัติวิธาน พระราชรัตนเวที นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ และตัวแทนจากบริษัทประกันภัย ร่วมบรรยายถวายความรู้ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง มุ่งหวังขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับความสนใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดี เชื่อว่าจะนำนโยบายไปถ่ายทอดจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

เรียบเรียง : ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ ทองเที่ยงฐิติวุฒิ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์           อ่านข่าวต่อ คลิก


 

ถาม - ตอบ