English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้(1 ตุลาคม 2562) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เนื่องในวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ และศาสนา ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น บาลี อังกฤษ ละตินเป็นพิเศษ สำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญ ซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดู และทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมาย ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า "เศษพระจอมเกล้า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า "เจ้าฟ้ามงกุฎ" เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ทำให้ยังคงเป็นประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา

ผู้เรียบเรียง : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 14:51)

 

ถาม - ตอบ