English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน คหบดี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) โดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดขากบ) นำพระภิกษุ สามเณร เดินรับบิณฑบาต ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร และถวาย/อำนวยความสะดวกในการจัดพิธีสำเร็จด้วยความเรียบร้อย
เทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก (ของพระพุทธเจ้า) เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ