English French German Italian Portuguese Russian Spanish

งานเทโว วัดคีรีวงศ์ 2562...นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานบุญตักบาตรเทโว ปีที่ 16 ของวัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน คหบดี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว (จัดเป็นประจำทุกปี วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11) โดย พระครูนิยมกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 129 รูป เดินรับบิณฑบาต ลงจากทางลงเขาดาวดึงษ์ มีสาธุชนร่วมงานบุญ จำนวนมาก ความสำคัญของงานตักบาตรเทโว เป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก นรกสวรรค์ มองเห็นกัน พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์มาโปรดพุทธมารดา จุดประสงค์การจัดงานคือ
1.ให้ประชาชนได้ทำบุญ ตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
2.สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนให้ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
3.เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร พิธีจัดเรียบง่าย สำเร็จด้วยความเรียบร้อย.
วันเทโวโรหณะ หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มีประเพณีตักบาตรในวันนี้ บางแห่งก็ตักบาตรในวันถัดมา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) การตักบาตรในวันนี้มีลักษณะพิเศษ คือ จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนล้อเลื่อนที่บุษบก (บุษบก หมายถึง เรือขนาดเล็ก มียอด เคลื่อนที่ได้) และมีบาตรวางตั้งอยู่ด้านหน้า และจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆ พระสงฆ์ก็จะเดินตามเรียงเป็นแถวส่วนพุทธศาสนิกชนก็จะนั่งเรียงเป็นแถว และนำข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาตร ซึ่งในบางวัดอาจจะมีการจัดสถานที่เป็นแบบจำลองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจริงๆ เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) หรือวันถัดมา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) ในที่บางแห่ง พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด โดยการปฏิบัติตนดังนี้ เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์
หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล
ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส
แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์

 


ข่าว : วิทวัส แจ้งจิต ,ศิวพร สนนิ่ม
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 13:56)

 

ถาม - ตอบ