English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(18 ตุลาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดจอมคิรีนาคพรต (วัดเขา) ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ