English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วันปิยมหาราช ที่นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 07.00 น.พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช และในภาคค่ำ จะจัดให้มีการจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราช คือพระนามที่ประชาชนชาวไทยรับทราบ และซาบซึ้งในพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง อาทิ การเลิกทาส การจัดการศึกษาให้มีโรงเรียนแห่งแรกที่วัดมหรรพาราม ริเริ่มการไฟฟ้า ปะปา รถไฟ ฯลฯ นำความเจริญสู่ชาวสยามให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศในกาลต่อมา พระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยนิจนิรันดร ข้อมูลข่าวและที่มา

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ