English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์ เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา
มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี พิธีกร นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณแหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ