English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน อ้าย นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพีรพงษ์ ตลับทอง นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งวันนี้ เปิดให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนหนึ่ง ร่วมสอบธรรมศึกษาด้วย สำหรับการสอบ ธรรมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ มีสอบทั้งหมด 53 สนาม ธรรมศึกษาตรี​ 11,483 คน โท​ 10,181 คน และ เอก​ 3,390 คน รวมทั้งสิ้น 25,058 คน การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

พีรพงษ์ / วโรดม ข่าว ภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 09:18)

 

ถาม - ตอบ