English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน อ้าย เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว ทำหน้าที่เป็น ประธานสงฆ์ เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้ เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี พิธีกร ดร.สุพรต บุญอ่อน งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 09:20)

 

ถาม - ตอบ