English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 09.00 น.ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กำหนดให้ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ภาคบ่ายพิธีเปิดและการมอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชา มอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน จากนั้นเป็นภาควิชาการ และการรับฟังข้อเสนอแนะ การดำเนินงานครั้งนี้ กำหนด 3 วัน คือ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ผู้เข้ารับรางวัล 148 หมู่บ้าน เจ้าคณะจังหวัด ผอ.พศจ.ทุกจังหวัด รวมทั้ง จนท.ผู้ดำเนินการหมู่บ้านศีล 5 ประมาณ 800 รูป/คน ร่วมประชุมฯ ในส่วนของ นครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัลผู้นำหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ นางชไมพร พูลเพิ่ม กำนันตำบลหัวดง อ.เก้าเลี้ยว และ นางสนิท ฉายทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เชิญชวนท่านที่เดินทางไปวัดไร่ขิง เยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งแต่ละจังหวัดจากทั่วประเทศในทุกภูมิภาค คัดสรรมาแสดง งดงามตระการตา ขอนำโอวาทเจ้าประคุณสมเด็จฯ นำเสนอตอนหนึ่งความว่า....ได้เพราะคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย สร้างคุณงามความดี พึงชื่นใจ อย่าถือว่าเล็กน้อย ถือว่ามีคุณค่า ผู้ใดไม่สร้างความดีสำหรับตน ก็ไม่ได้ และไม่ใช่อยู่เพียงแค่นี้ ต้องสร้างยิ่งขึ้นไป การสร้างความดีไม่ต้องเสียอะไร เช่น ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ