English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 แรม 1 ค่ำ เดือน อ้าย เวลา 08.30 น.ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ได้รับมอบหมายดูแลการศึกษา กล่าวรายงาน พระเทพปัญญาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการเจ้าคณะภาค 4 ในการเป็นประธานตรวจกระดาษคำตอบ จากผู้เข้าสอบ 11,626 คน คณะพระสังฆาธิการในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ที่มาตรวจข้อสอบ 120 รูป ประธาน เน้นการตรวจด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

 

ถาม - ตอบ