English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 งานปริยัติสามัญวิชาการ กลุ่มที่ 4 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความเมตตานายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผอ.พศจ.กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และผู้แทนจาก พศจ.อีก 3 จังหวัด/หน.ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมงานฯเป็นอย่างมาก
ภายใต้การแข่งขันที่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มิใช่มุ่งจะเอาชนะเพียงอย่างเดียว การแข่งขันสำเร็จด้วยดี ผู้ชนะ จะได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ ต้นปี 2563
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ
แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


 

ถาม - ตอบ