English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีมอบรางวัล สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ กทม.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงาน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิธี 5 ส ประจำปี 2562 จัดให้มีเวทีเสวนา โดย คุณเอกชนะ ชุตินานนท์ พิธีกร ผู้เสวนา พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม คุณประกาศิต กายสิทธิ์ และคุณประภัทร์ สิทธิชัยเกษร จบเสวนา ต่อด้วยการให้แต่ละวัดที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงาน
นครสวรรค์ 2 วัด คือวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ และวัดหนองขอน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
เวลา 15.30 น.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานสงฆ์ พิธีมอบรางวัลวัดต้นแบบระดับประเทศ 21 รางวัล จังหวัดต้นแบบ 1 จังหวัด(ปทุมธานี) และวัดที่ได้รับเกียรติ อีกจำนวน 60 จังหวัด (111 วัด) ในขณะนี้มีวัดเข้าร่วมโครงการ 3,984 วัด โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จะสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน

 

ถาม - ตอบ