English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีสวดมนต์ พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน เวลา 15.19 น. ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีสืบชะตา เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำแต่สิ่งดีๆ เสริมสร้างบารมี เป็นมงคลแก่ชีวิต การนี้ได้ความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเถราจารย์จากทุกจังหวัดร่วมปรกอธิษฐานจิต มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยกิจกรรมมีพิธีจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ 9 เล่ม อ่านโองการบูชาเทพยดาพระเคราะห์ประจำวันเกิด เจริญพระพุทธมนต์ รวม 108 บท พิธีขอขมากรรมในสิ่งที่ผิด และให้คำมั่นว่าตั้งแต่บัดนี้ จะทำแต่ความดีตลอดไปจังหวัดนครสวรรค์ ได้อาราธนา พระนิโรธรักขิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเถราจารย์ประจำจังหวัดเข้าร่วมพิธีฯ 

ถาม - ตอบ