English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกหน่วยเก็บค่าเช่าวัดร้างประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ, นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นางสาวสุภาวดี สีลิพิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างนอกสถานที่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันแรก ณ วัดสี่เข่า (ร้าง) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เช่าวัดสี่เข่า (ร้าง) เข้ามารับบริการจำนวน 20 ราย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ถาม - ตอบ