English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เก็บค่าเช่าที่ดินวัดสระทะเล (ร้าง) ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นครสวรรค์,นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ, นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, นางสาวสุภาวดี สีลิพิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างนอกสถานที่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่สาม ณ วัดสระทะเล (ร้าง) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เช่าวัดสระทะเล (ร้าง) เข้ามารับบริการจำนวน 27 ราย วัดสระทะเล (ร้าง) หรือวัดหลวงพ่อดำนั้นมีผู้เช่าอยู่อาศัยและทำสวนจำนวน 27 ราย และเป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล" เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวอำเภอไพศาลี ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารจักราฟ้า อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล น่าจะสร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย และมีอายุประมาณ 700 ปีเลยมาแล้ว และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำทำให้เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว ชาวบ้านในชุมชนให้ความศรัทธาหลวงพ่อดำอย่างเต็มเปี่ยม ในความศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ขออะไรก็จะได้สิ่งนั้น สมความปรารถนา ทุกวันจึงมีชาวบ้านพากันมารำวงแก้บนรอบพระพุทธรูปหลวงพ่อดำอยู่เป็นประจำ วัดสระทะเลก็มีโรงละครรับจ้างรำถวายแก้บนด้วยเช่นกันสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ มิได้เป็นอุโบสถเหมือนวัดอื่น เป็นเพียงอาคารสีขาวเปิดโล่ง มีชื่อว่า "จักราฟ้าวรวิหาร"

วิสุทธินันท์ /ข่าว

สุภาวดี /ภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17:09)

 

ถาม - ตอบ