English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เยี่ยมสนามสอบบาลีสอบ ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 เวลา 10.30.น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ เยี่ยมสนามบาลี ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่สอบฯ

ในการนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นำพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะปกครอง กราบมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล 79 พรรษา ของ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทน เจ้าคณะภาค 4

คณะข้าราชการสำนักงานฯ

กราบมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน พิธีเปิดการสอบ ดำเนินการในเวลา 12.30 น.การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ประโยค 1-2 สอบ 437 รูป

ประโยค ป.ธ.3 สอบ 113 รูป

ประโยค ป.ธ.4 สอบ 39 รูป

ประโยค บ.ศ.4 สอบ 1 คน

รวม 590 รูป/คน

สำหรับการสอบกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

 

ถาม - ตอบ