English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นว.ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตรงกับวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน4 ปีกุน พระเดชพระคุณพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยนายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายพีรพงษ์ ตลับทอง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวศิวพร สนนิ่ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อม ให้คำปรึกษา การก่อสร้างพระอุโบสถ ของวัดวังไผ่ ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเช้า และในภาคบ่าย ได้เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม ให้คำปรึกษา แนวทาง การก่อสร้างพระอุโบสถ วัดไตรคีรีวราราม ตำบลพุนกยูง และวัดดำรงธรรม ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วยรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง

ศิวพร สนนิ่ม /ข่าว

พีรพงษ์ ตลับทอง /ภาพ

 

ถาม - ตอบ