English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการภายในศาลากลางจังหวัดร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณหน้าศาลากลาง เพื่อป้องกันโรค Covid - 19 ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดมาตรการตรวจ คัดกรองการเข้า-ออก ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยกำหนดให้เข้า-ออก อาคารที่บริเวณประตูด้านหน้าอาคาร 5 ชั้น (หลังใหม่) เท่านั้น
บริเวณประตูหน้าจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และมีการตรวจวัดไข้ผู้ผ่านเข้า-ออก ทุกคนเพื่อเป็นการคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา /ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 10:38)

 

ถาม - ตอบ