English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโคโรน่า19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 เมษายน 2563 แรม 7 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09.00 น.ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองบัว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ขอรายงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโคโรน่า19 ของ คณะสงฆ์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้การอุปถัมภ์โดย พระครูนิมิตศีลาภรณ์ จ้าคณะอำเภอหนองบัว นำอาหารและถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ ประชาชนที่กลับจาก กทม.และปริมณฑล และต่างประเทศ ที่ถูกกักตัว ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้จัดโรงทาน (ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทุกประการ) การประสานงานบูรณาการกับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว รับมอบและนำไปให้ผู้ถูกกักตัว ในการใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

สุภาวดี ข่าว/ภาณุพงศ์ ภาพ

 

ถาม - ตอบ