English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 เมษายน 2563 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09.30 น. น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ พร้อมนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุมไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ อ. แม่วงก์ อ.แม่เปิน และ อ.ชุมตาบง ตามคำสั่ง ผวจ.นว.การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา( COVID-19) มิให้มีการระบาด และเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข และประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครสวรรค์ โดยเคร่งครัด การติดตามข้อมูล ใช้สถานที่ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.ที่ว่าการ อ.แม่วงก์ 2.ที่ รพ.แม่วงก์ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้ รพ.1 ชุด 3. รพ.สต.หนองไม้ ต.แม่เลย์ 4.รพ.สต.พนาสวรรค์ ต.แม่เปิน 5.ที่ว่าการ อ.แม่เปิน 6.ที่ว่าการ อ.ชุมตาบง และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้ รพ.ชุมตาบง 1 ชุด ภาพรวม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็ง ไม่มีผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงมีการเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เน้นสวมหน้ากากอนามัยจะบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด การเสริมอาชีพให้ปลูกผักสวนครัว คณะสงฆ์ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ฉบับพิเศษโดยเคร่งครัด. วโรดม ข่าว/ ภาณุพงศ์ ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 09:29)

 

ถาม - ตอบ