English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมการชี้แจงเบิกเงินอุดหนุนบูรณะวัดของ จ.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวที ประธาน นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ได้ถวายคำแนะนำการดำเนินการเบิกเงินงบเบินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนบูรณะวัด และการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม มาตรการกระทรวงสาธารณสุข และประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เทศนาญาติโยมในการดำเนินชีวิตช่วงวิกฤติโควิด -๑๙ การหยุดเชื้อโดยอยู่วัด อยู่บ้าน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุข เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ สวมแมส การประชุมวันนี้ ดำเนินตามขั้นตอนของทางสาธารณสุขทุกประการ ใช้เวลาชี้แจงกระชับ สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดได้รับเงินอุดหนุนฯ หลายวัด จึงแบ่งการชี้แจงเป็น ๓ ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการชี้แจงไม่มากนัก

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 เมษายน 2020 เวลา 10:23)

 

ถาม - ตอบ