English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบอาหารช่วยผู้รับผลกระทบโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 เมษายน 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโคโรน่า19 ของ คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้การอุปถัมภ์โดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รวมศรัทธาญาติโยม และคณะสงฆ์วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง  นำอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 200  ชุด แจกจ่ายแก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด -19  ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้จัดโรงทาน (ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทุกประการ) การประสานงานบูรณาการกับ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมาย จนท.ตำรวจ อส. สนับสนุน การจัดระเบียบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน นำอาหารในการดำรงชีวิตช่วงวิกฤติผลกระทบโควิด 19

วันเฉลิม ข่าว/ภาณุพงศ์ ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 10:04)

 

ถาม - ตอบ