English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 เวลา 08.30 น. น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย พร้อมนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่ ตามคำสั่ง ผวจ.นว.การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา( COVID-19) มิให้มีการระบาด และเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข และประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครสวรรค์ โดยเคร่งครัด การติดตามตรวจจุดคัดกรองโควิด 19 ในพื้นที่ ดังนี้
1.บ้านค่ายคลองเจริญ
2.บ้านลานหมาไน
3. บ้านใหม่ไทรทอง
4.บ้านโคกพุทรา
5.ที่ว่าการ อ.แม่เปิน
6.ที่ว่าการ อ.ชุมตาบง
7.บ้านคลองยาง
8.วัดปางสวรรค์
9.รพ.แม่วงก์
10.บ้านเขาชนกัน
ภาพรวม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็ง ไม่มีผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงมีการเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เน้นสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด มาตรการผ่อนคลายให้ฟังจากคณะกรรมการควบคุมโรค เป็นสำคัญ ช่วงนี้ยังปฏิบัติเช่นเดิมไปก่อน ยังใช้มาตรการเดิม
วันวิสาขบูชา ไปวัดทำบุญได้ แต่ไม่จัดให้มีการเวียนเทียน เพราะเป็นการชุมนุมคน เป็นจำนวนมาก
ข้อปฏิบัติสำคัญเป็นนิสัยป้องกันโรค
1.สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา มีกฎหมายบังคับ ปรับจริง
2 .ล้างมือบ่อยๆ
3.งดการเดินทาง อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ (ยังเคอร์ฟิว)
4.เว้นระยะห่าง 2 เมตร
5.กินร้อนช้อนของตนเอง
6.ลดการสังสรรค์ (ยังห้ามจำหน่ายสุรา)
โปรดติดตามประกาศ คำสั่ง ข่าวสารของทางจังหวัดนครสวรรค์ เน้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
อธิบดีกรมการปกครองฝาก 5 ข้อ
1.ด่านตรวจทำต่อไป ดูแลสุขภาพ ควบคุมอารมณ์ อย่าทะเลาะกับประชาชน จะเสียเปรียบ
2.การให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ลงระบบภายใน 15 พ.ค.63
3.การใช้สิทธิ์ 5,000 บาท ดูแลอำนวยความสะดวกตามสมควร
4.การดูแลผู้เปราะบาง คนสูงอายุ เด็ก และคนเป็นโรคเบาหวาน โรคประจำตัว
5.การกักตุนสินค้า อย่ากระทำ ช่วยกันดูแลสอดส่อง
วิสุทธินันท์ ข่าว/

ภาณุพงศ์ ภาพ ภาพ

 

ถาม - ตอบ