English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดวรนาถบรรพตแจกของช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 6 เวลา 09.00 น.โดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ  ร่วมงานมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ของ ศูนย์ช่วยเหลือฯ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้การอุปถัมภ์โดย พระราชรัตนเวที เจ้าอาวาส/ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ มอบชุมชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์  รวม 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19  ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทุกประการ มีการวัดไข้ เว้นระยะ ล้างมือ กินร้อนช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร )

การประสานงานบูรณาการกับ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นำโดย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรค์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจ  และฝ่ายการสาธารณสุข ร่วมจัดระเบียบในการมอบสิ่งของในครั้งนี้

วิสุทธินันท์ /ข่าว
สุขจิต /ภาพ

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:14)

 

ถาม - ตอบ