English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนของสำนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ได้นำข้าราชการ เข้าร่วมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
วิสุทธินันท์ : ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ