English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ สำรวจวัดร้างภายในจังหวัดนครสวรรค์ ณ อำเภอโกรกพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางภายจังหวัดนครสวรรค์ ณ อำเภอโกรกพระ ทั้งสิ้น 6 วัด โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากคณะสงฆ์อำเภอโกรกพระ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในการออกสำรวจวัดร้างภายในพื้นที่อำเภอโกรกพระ ผลการสำรวจสำเร็จไปด้วยดี
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา/ภาพ

 

ถาม - ตอบ