English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 33
2 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (ธ) ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 112
3 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน มอบโคกระบือที่ อ.หนองบัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 8
4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ สิงหาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 16
5 การประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
6 การประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส วันที่ 2 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 13
7 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 14
8 ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 18
9 จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
10 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 10
11 นครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 8
12 พศจ.นครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรในการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
13 ผู้ว่านครสวรรค์ นำข้าราชการ ประชาชน ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 22
14 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กับประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่ม 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 22
15 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
16 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 22
17 บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
18 พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 25
19 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
20 จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 39
21 พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 23
22 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
23 นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 50
24 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
25 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 23
26 พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 22
27 นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 27
28 พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 31
29 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 32
30 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 32
31 นครสวรรค์จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 32
32 นครสวรรค์จัดพิธีแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
33 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
34 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 48
35 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
36 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 30
37 นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 28
38 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 25
39 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
40 นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 39
41 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
42 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 56
43 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
44 พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 172
45 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
46 พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
47 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
48 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
49 สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 49
50 พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ