English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง(ครั้งที่ ๒) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 73
102 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
103 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
104 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
105 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
106 การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 88
107 การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 88
108 ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 105
109 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
110 สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 107
111 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ % วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
112 พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการเทศน์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
113 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
114 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมสัญจรคณะสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 123
115 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมปั่น Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 96
116 นครสวรรค์ มอบเสื้อ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 118
117 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 95
118 นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
119 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
120 พุทธนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบนักธรรม โท เอก ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
121 นครสวรรค์ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 143
122 ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 73
123 สภากาแฟ ยามเช้า นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
124 พศจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 174
125 กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 137
126 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 89
127 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 402
128 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 92
129 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 100
130 ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
131 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
132 จังหวัดนครสวรรค์จัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 70
133 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
134 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
135 ผู้ตรวจราชการ พศ.เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน พศจ.นว. วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 92
136 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สัญจรครั้งที่ ๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 69
137 ผู้ว่าฯ มอบรองลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานรับเสด็จฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 79
138 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 113
139 พศจ. นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
140 พศจ.นครสวรรค์ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต.ในจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
141 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบไฟ LED ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 75
142 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 104
143 พศจ.นครสวรรค์จัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
144 นครสวรรค์..การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ภาค ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 153
145 พศจ.นครสวรรค์ร่วมสภากาแฟยามเช้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 102
146 พศจ.นครสวรรค์ร่วม ประชุมคณะสงฆ์ภาค 4 ครั้งที่ 3/2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 113
147 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 107
148 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญในวันพระ ณ วัดดงพลับ อ.ตาคลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 103
149 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 100
150 นครสวรรค์นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 141
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ