English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 98
102 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 128
103 สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 91
104 พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 124
105 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะสงฆ์ ครั้งที่ 4/2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 113
106 เปิดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 95
107 นครสวรรค์...นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 102
108 พศจ.นครสวรรค์ ดำเนินการเก็บค่าเช่าวัดร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 110
109 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนมกราคม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 147
110 พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 96
111 พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 99
112 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง(ครั้งที่ ๒) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 96
113 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
114 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 95
115 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 93
116 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 113
117 การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 110
118 การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 111
119 ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 145
120 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 139
121 สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 132
122 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ % วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 108
123 พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการเทศน์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 107
124 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
125 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมสัญจรคณะสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 143
126 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมปั่น Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 116
127 นครสวรรค์ มอบเสื้อ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 143
128 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 126
129 นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 99
130 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 92
131 พุทธนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบนักธรรม โท เอก ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 95
132 นครสวรรค์ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 160
133 ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 97
134 สภากาแฟ ยามเช้า นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 97
135 พศจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 221
136 กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 166
137 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 115
138 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 441
139 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 117
140 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 121
141 ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 111
142 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 97
143 จังหวัดนครสวรรค์จัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 88
144 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
145 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 104
146 ผู้ตรวจราชการ พศ.เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน พศจ.นว. วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 118
147 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สัญจรครั้งที่ ๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 90
148 ผู้ว่าฯ มอบรองลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานรับเสด็จฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 103
149 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 140
150 พศจ. นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 97
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ