English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
451 พิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ มุทิตาจิตสัก การะ พระเทพปัญญาภรณ์ manager 688
452 พิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ พระราชรัตนเวที manager 296
453 ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลหน้าองค์พระใหญ่ manager 201
454 บรรยากาศไว้ทุกข์แสดงความอาลัย manager 179
455 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วันแห่งการเสด็จสวรรคต) manager 277
456 รายชื่อเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ manager 419
457 'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้... manager 218
458 ทหารบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 233
459 คณะสงฆ์และพ่อเมืองนครสวรรค์จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 437
460 เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 221
461 คณะสงฆ์และพ่อเมืองนครสวรรค์จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 201
462 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอุปสมบท manager 202
463 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ บวชถวายในหลวงและร่วมแสดงความจงรักภักดี manager 413
464 50 ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 280
465 นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบ 3 manager 253
466 นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบวันที่ 2 manager 286
467 เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงนครสวรรค์ manager 251
468 ผอ.พุทธนครสวรรค์มุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 227
469 ผอ.พศจ.นครสวรรค์รายงานตัว ผวจ.นครสวรรค์ รับนโยบายฯ manager 232
470 จดหมายข่าวสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ประจำวันที่๑๐พฤศจิกายน๒๕๕๙ manager 222
471 จดหมายข่าวสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ประจำวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๙ manager 191
472 จดหมายข่าวสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ประจำวันที่๘พฤศจิกายน๒๕๕๙ manager 216
473 จดหมายข่าวสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ประจำวันที่๗พฤศจิกายน๒๕๕๙ manager 191
474 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช manager 291
475 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร manager 192
476 ตักบาตรเทโวโรหณะ manager 219
477 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ manager 465
478 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระนวกะ manager 297
479 โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 18-20 กันยายน 2559 ณ จังหวัด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี manager 183
480 ออกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล manager 240
481 ประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล manager 231
482 นิเทศโรงเรียน manager 283
483 พศจ.นว.ต้อนรับ เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕” manager 324
484 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ manager 235
485 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ manager 305
486 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร manager 250
487 พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ manager 241
488 การประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบป้าย "หมู่บ้านศีล ๕" manager 205
489 ร่วมพิธีถวายเทียนเนื่องในวัดอาสาฬหบูชา manager 171
490 รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา manager 170
491 ประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ manager 188
492 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา manager 271
493 ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ manager 265
494 ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการฯ manager 283
495 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 1183
496 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป manager 230
497 ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ manager 320
498 ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ manager 172
499 พิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ manager 286
500 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ระหว่างคณะสงฆ์อำเภอพยุหะคีรี กับ อำเภอพยุหะคีรี manager 287
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ