English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
451 พิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ manager 249
452 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ระหว่างคณะสงฆ์อำเภอพยุหะคีรี กับ อำเภอพยุหะคีรี manager 258
453 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับประทานรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" manager 283
454 พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ "วันมาฆบูชา" วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 375
455 กิจกรรมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ manager 229
456 กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ manager 815
457 วัดบางเตยนอกแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ manager 432
458 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดนครสวรรค์ manager 254
459 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 237
460 พิธีเจริญพุทธมนต์ (สวดมนต์ข้ามคืน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 244
461 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 manager 216
462 พศจ.นว.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ย้อนยุคประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ประจำปี 58 manager 255
463 มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 118 หมู่บ้าน อำเภอบรรพตพิสัย manager 242
464 ประชุมคณะทำงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ manager 306
465 การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ manager 359
466 พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 4 ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 249
467 พิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระปาฏิโมกข์ คณะสงฆ์ภาค 4 หนเหนือ ณ วัดคีรีล้อม (ถ้ำนิรภัย) manager 1079
468 งานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 ณ ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 412
469 โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะทุกวันพระ จังหวัดนครสวรรค์ manager 420
470 พศจ.นว. ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 58 manager 190
471 พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี เเห่งการสิ้นพระขนม์ ของสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 223
472 อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติฯ จ.นครสวรรค์ manager 432
473 ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ manager 364
474 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ manager 355
475 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 58 manager 327
476 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ manager 452
477 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 58 manager 337
478 ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2558 manager 432
479 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 58 manager 648
480 พศจ.นว. นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบฯ 58 manager 329
481 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 manager 369
482 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และพระธรรมฑูต คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 542
483 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 550
484 ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 249
485 เดินธรรมยาตราวิสาขบูชา มหาบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้นยอดเขากบ ประจำปี 2558 manager 413
486 ประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์, กำแพงเพชร) ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 421
487 การประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ manager 472
488 ภาค 4 ชนะเลิศการจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ manager 1058
489 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประจำปี 58 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ manager 261
490 พศจ.นว.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 manager 266
491 การประชุมคณะทำงานตามนโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ ครั้งที่ 3/2558 manager 305
492 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดนครสวรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ manager 394
493 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 manager 505
494 สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับพศจ.นว. จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติวัด manager 359
495 พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระโสภณวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 414
496 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ manager 222
497 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ manager 499
498 การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 334
499 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 294
500 พศจ.นว.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการเยี่ยมชมวัดวรนาถบรรพต manager 315
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ