English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
52 จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
53 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
54 นครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
55 พศจ.นครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรในการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 81
56 ผู้ว่านครสวรรค์ นำข้าราชการ ประชาชน ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
57 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กับประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่ม 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
58 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
59 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 62
60 บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 144
61 พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 55
62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 86
63 จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
64 พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 44
65 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 97
66 นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
67 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
68 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
69 พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
70 นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
71 พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
72 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 56
73 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 68
74 นครสวรรค์จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
75 นครสวรรค์จัดพิธีแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
76 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 71
77 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 76
78 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 74
79 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
80 นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 55
81 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
82 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
83 นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 56
84 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 81
85 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
86 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 81
87 พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 220
88 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
89 พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
90 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
91 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 106
92 สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 65
93 พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 102
94 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะสงฆ์ ครั้งที่ 4/2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 82
95 เปิดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
96 นครสวรรค์...นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
97 พศจ.นครสวรรค์ ดำเนินการเก็บค่าเช่าวัดร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
98 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนมกราคม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 121
99 พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 74
100 พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 69
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ