English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
52 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
53 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
54 พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 178
55 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 68
56 พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
57 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
58 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 76
59 สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
60 พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 71
61 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะสงฆ์ ครั้งที่ 4/2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
62 เปิดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
63 นครสวรรค์...นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
64 พศจ.นครสวรรค์ ดำเนินการเก็บค่าเช่าวัดร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
65 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนมกราคม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 114
66 พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
67 พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
68 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง(ครั้งที่ ๒) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
69 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 49
70 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 52
71 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 52
72 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
73 การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 73
74 การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
75 ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
76 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
77 สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
78 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ % วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
79 พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการเทศน์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 62
80 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 48
81 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมสัญจรคณะสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 106
82 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมปั่น Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 85
83 นครสวรรค์ มอบเสื้อ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 93
84 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 71
85 นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
86 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
87 พุทธนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบนักธรรม โท เอก ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
88 นครสวรรค์ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 107
89 ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
90 สภากาแฟ ยามเช้า นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
91 พศจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 127
92 กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 104
93 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 69
94 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 316
95 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
96 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 86
97 ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 71
98 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 65
99 จังหวัดนครสวรรค์จัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
100 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 49
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ