English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 48
52 พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 48
53 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง(ครั้งที่ ๒) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 48
54 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 44
55 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
56 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
57 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
58 การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
59 การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 64
60 ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 70
61 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
62 สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 56
63 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ % วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
64 พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการเทศน์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 50
65 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
66 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมสัญจรคณะสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 102
67 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมปั่น Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 78
68 นครสวรรค์ มอบเสื้อ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
69 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
70 นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
71 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
72 พุทธนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบนักธรรม โท เอก ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 47
73 นครสวรรค์ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 95
74 ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
75 สภากาแฟ ยามเช้า นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 53
76 พศจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 107
77 กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 89
78 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
79 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 294
80 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
81 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 81
82 ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ๕๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
83 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
84 จังหวัดนครสวรรค์จัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 57
85 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ๑ ตำบล ๑ รูป ของนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 43
86 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
87 ผู้ตรวจราชการ พศ.เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน พศจ.นว. วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 66
88 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สัญจรครั้งที่ ๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 52
89 ผู้ว่าฯ มอบรองลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานรับเสด็จฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
90 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
91 พศจ. นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
92 พศจ.นครสวรรค์ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต.ในจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 69
93 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบไฟ LED ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
94 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 75
95 พศจ.นครสวรรค์จัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 60
96 นครสวรรค์..การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ภาค ๔ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 106
97 พศจ.นครสวรรค์ร่วมสภากาแฟยามเช้า วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
98 พศจ.นครสวรรค์ร่วม ประชุมคณะสงฆ์ภาค 4 ครั้งที่ 3/2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 77
99 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 71
100 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญในวันพระ ณ วัดดงพลับ อ.ตาคลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ