English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 72
52 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ การบริหารกิจการคณะสงฆ์(ธ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 76
53 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
54 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
55 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 99
56 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (ธ) ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 242
57 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน มอบโคกระบือที่ อ.หนองบัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 74
58 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ สิงหาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
59 การประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 78
60 การประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส วันที่ 2 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
61 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 81
62 ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 86
63 จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 62
64 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 62
65 นครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
66 พศจ.นครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรในการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 116
67 ผู้ว่านครสวรรค์ นำข้าราชการ ประชาชน ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
68 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กับประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่ม 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
69 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 91
70 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 92
71 บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 194
72 พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
73 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 119
74 จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 84
75 พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 63
76 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 126
77 นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 108
78 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 76
79 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 70
80 พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 84
81 นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 76
82 พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 80
83 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
84 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 115
85 นครสวรรค์จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 88
86 นครสวรรค์จัดพิธีแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
87 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 94
88 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 111
89 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 103
90 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 79
91 นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 83
92 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 74
93 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
94 นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 87
95 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 110
96 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 104
97 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 106
98 พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 262
99 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 109
100 พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 120
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ