English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
501 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ manager 227
502 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ manager 507
503 การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 339
504 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 297
505 พศจ.นว.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการเยี่ยมชมวัดวรนาถบรรพต manager 322
506 ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2558 manager 322
507 ประชุมการจัดกิจกรรมธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี เนื่องในวันมาฆบูชา 2558 manager 284
508 พศจ.นว.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมีขึ้นยอดเขากบ 3 มี.ค. 58 manager 222
509 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 242
510 พศจ.นว. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา manager 209
511 พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต manager 387
512 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอร้องเรียนพระรับบิณฑบาต บริเวณรพ.สวรรค์ประชารักษ์ manager 314
513 พศจ.นว.เยี่ยมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง และให้การต้อนรับพระธรรมรัตนดิลก manager 250
514 พศจ.นว. ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 manager 259
515 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร ในการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 293
516 พศจ.นว.ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ป.ส.อ.) ครั้งที่ 1/2558 ณ วัดเกรียงไกรกลาง manager 288
517 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พศ. manager 297
518 พศจ.นว.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 313
519 พศจ.นว. ออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ รร.วังเมืองชลประสิทธิ์ อ.ลาดยาว manager 342
520 สำนักพุทธฯ นว. ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 57 manager 367
521 พศจ.นว. ร่วมประชุมชี้แจงข้อร้องเรียน เรื่องสร้างเมรุวัดหนองปลิง manager 380
522 คณะข้าราชการ พศจ.นว. เข้านมัสการและขอพรจากพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 304
523 สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 261
524 พศจ.นว. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 404
525 พศจ.นว. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 342
526 พศจ.นว. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ manager 281
527 ผอ.พศจ.นว. พร้อมข้าราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู-สามเณร ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ manager 269
528 พศจ.นว. ร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ manager 251
529 พศจ.นว.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดธรรมโสภณ อ.ตากฟ้า manager 272
530 พิธียกฉัตรมณฑปและอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และรับเสด็จท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ manager 702
531 พศจ.นว. ร่วมพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นราช พระราชพุฒิเมธี ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง manager 332
532 พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นราช พระราชปริยัติวิธาน ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 680
533 พศจ.นว. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช manager 239
534 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 5 ธันวาคม 2557 manager 350
535 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 280
536 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 244
537 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ทำดี เพื่อพ่อ" manager 273
538 พศจ.นว. ร่วมติดตามและสังเกตการณ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย manager 254
539 พศจ.นว. ร่วมกับวัดวรนาถบรรพต เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 270
540 พศจ.นครสวรรค์ ออกติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2557 manager 291
541 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินวัด ในอ.ตาคลี manager 352
542 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. manager 280
543 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมธรรมศึกษา ประจำปี 2557 manager 324
544 พศจ.นว. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2557 manager 488
545 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง เมืองสี่แคว manager 325
546 พศจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 280
547 พศ.จ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ manager 360
548 จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช manager 288
549 ผอ.พศ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช manager 325
550 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ร่วมออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข manager 280
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ