English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
501 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ manager 467
502 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 58 manager 354
503 ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2558 manager 448
504 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 58 manager 674
505 พศจ.นว. นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบฯ 58 manager 340
506 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 manager 381
507 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และพระธรรมฑูต คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 562
508 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 567
509 ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 258
510 เดินธรรมยาตราวิสาขบูชา มหาบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้นยอดเขากบ ประจำปี 2558 manager 439
511 ประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์, กำแพงเพชร) ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 442
512 การประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ manager 491
513 ภาค 4 ชนะเลิศการจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ manager 1080
514 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประจำปี 58 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ manager 273
515 พศจ.นว.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 manager 276
516 การประชุมคณะทำงานตามนโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ ครั้งที่ 3/2558 manager 321
517 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดนครสวรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ manager 401
518 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 manager 511
519 สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับพศจ.นว. จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติวัด manager 369
520 พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระโสภณวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 423
521 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ manager 233
522 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ manager 522
523 การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 344
524 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 301
525 พศจ.นว.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการเยี่ยมชมวัดวรนาถบรรพต manager 325
526 ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2558 manager 323
527 ประชุมการจัดกิจกรรมธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี เนื่องในวันมาฆบูชา 2558 manager 290
528 พศจ.นว.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมีขึ้นยอดเขากบ 3 มี.ค. 58 manager 226
529 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 243
530 พศจ.นว. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา manager 211
531 พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต manager 402
532 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอร้องเรียนพระรับบิณฑบาต บริเวณรพ.สวรรค์ประชารักษ์ manager 316
533 พศจ.นว.เยี่ยมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง และให้การต้อนรับพระธรรมรัตนดิลก manager 256
534 พศจ.นว. ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 manager 260
535 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร ในการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 299
536 พศจ.นว.ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ป.ส.อ.) ครั้งที่ 1/2558 ณ วัดเกรียงไกรกลาง manager 294
537 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พศ. manager 304
538 พศจ.นว.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 317
539 พศจ.นว. ออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ รร.วังเมืองชลประสิทธิ์ อ.ลาดยาว manager 349
540 สำนักพุทธฯ นว. ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 57 manager 369
541 พศจ.นว. ร่วมประชุมชี้แจงข้อร้องเรียน เรื่องสร้างเมรุวัดหนองปลิง manager 390
542 คณะข้าราชการ พศจ.นว. เข้านมัสการและขอพรจากพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 307
543 สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 263
544 พศจ.นว. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 416
545 พศจ.นว. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 346
546 พศจ.นว. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ manager 286
547 ผอ.พศจ.นว. พร้อมข้าราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู-สามเณร ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ manager 271
548 พศจ.นว. ร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ manager 253
549 พศจ.นว.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดธรรมโสภณ อ.ตากฟ้า manager 279
550 พิธียกฉัตรมณฑปและอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และรับเสด็จท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ manager 708
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ