English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
501 รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา manager 176
502 ประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ manager 197
503 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา manager 281
504 ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ manager 277
505 ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการฯ manager 294
506 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 1230
507 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป manager 239
508 ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ manager 337
509 ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ manager 182
510 พิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ manager 294
511 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ระหว่างคณะสงฆ์อำเภอพยุหะคีรี กับ อำเภอพยุหะคีรี manager 295
512 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับประทานรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" manager 329
513 พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ "วันมาฆบูชา" วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 435
514 กิจกรรมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ manager 258
515 กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ manager 1225
516 วัดบางเตยนอกแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ manager 468
517 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดนครสวรรค์ manager 296
518 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 275
519 พิธีเจริญพุทธมนต์ (สวดมนต์ข้ามคืน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 268
520 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 manager 245
521 พศจ.นว.ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ย้อนยุคประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ประจำปี 58 manager 315
522 มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 118 หมู่บ้าน อำเภอบรรพตพิสัย manager 263
523 ประชุมคณะทำงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ manager 331
524 การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ manager 432
525 พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 4 ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 279
526 พิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระปาฏิโมกข์ คณะสงฆ์ภาค 4 หนเหนือ ณ วัดคีรีล้อม (ถ้ำนิรภัย) manager 1508
527 งานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 ณ ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 449
528 โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะทุกวันพระ จังหวัดนครสวรรค์ manager 453
529 พศจ.นว. ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 58 manager 219
530 พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี เเห่งการสิ้นพระขนม์ ของสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 256
531 อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติฯ จ.นครสวรรค์ manager 511
532 ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ manager 383
533 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครสวรรค์ manager 389
534 พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 58 manager 354
535 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ manager 512
536 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 58 manager 380
537 ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2558 manager 479
538 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 58 manager 734
539 พศจ.นว. นิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบฯ 58 manager 360
540 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2558 manager 405
541 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และพระธรรมฑูต คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 612
542 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 609
543 ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 274
544 เดินธรรมยาตราวิสาขบูชา มหาบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้นยอดเขากบ ประจำปี 2558 manager 486
545 ประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์, กำแพงเพชร) ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 490
546 การประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ manager 543
547 ภาค 4 ชนะเลิศการจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ manager 1104
548 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประจำปี 58 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ manager 294
549 พศจ.นว.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 manager 295
550 การประชุมคณะทำงานตามนโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ ครั้งที่ 3/2558 manager 345
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ