English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
551 พศจ.นว.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 manager 299
552 การประชุมคณะทำงานตามนโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 หนเหนือ ครั้งที่ 3/2558 manager 350
553 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดนครสวรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ manager 422
554 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 manager 539
555 สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับพศจ.นว. จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติวัด manager 428
556 พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระโสภณวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 449
557 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ manager 262
558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ manager 588
559 การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ manager 372
560 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 326
561 พศจ.นว.ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการเยี่ยมชมวัดวรนาถบรรพต manager 356
562 ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2558 manager 338
563 ประชุมการจัดกิจกรรมธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี เนื่องในวันมาฆบูชา 2558 manager 310
564 พศจ.นว.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมีขึ้นยอดเขากบ 3 มี.ค. 58 manager 243
565 พศจ.นว. ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ manager 260
566 พศจ.นว. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา manager 226
567 พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต manager 452
568 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอร้องเรียนพระรับบิณฑบาต บริเวณรพ.สวรรค์ประชารักษ์ manager 335
569 พศจ.นว.เยี่ยมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง และให้การต้อนรับพระธรรมรัตนดิลก manager 277
570 พศจ.นว. ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 manager 276
571 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร ในการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 329
572 พศจ.นว.ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ป.ส.อ.) ครั้งที่ 1/2558 ณ วัดเกรียงไกรกลาง manager 319
573 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พศ. manager 326
574 พศจ.นว.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค 4 manager 341
575 พศจ.นว. ออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ รร.วังเมืองชลประสิทธิ์ อ.ลาดยาว manager 370
576 สำนักพุทธฯ นว. ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 57 manager 390
577 พศจ.นว. ร่วมประชุมชี้แจงข้อร้องเรียน เรื่องสร้างเมรุวัดหนองปลิง manager 418
578 คณะข้าราชการ พศจ.นว. เข้านมัสการและขอพรจากพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 340
579 สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 281
580 พศจ.นว. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 455
581 พศจ.นว. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 manager 373
582 พศจ.นว. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ manager 309
583 ผอ.พศจ.นว. พร้อมข้าราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู-สามเณร ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ manager 289
584 พศจ.นว. ร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ manager 275
585 พศจ.นว.ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดธรรมโสภณ อ.ตากฟ้า manager 305
586 พิธียกฉัตรมณฑปและอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และรับเสด็จท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ manager 733
587 พศจ.นว. ร่วมพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นราช พระราชพุฒิเมธี ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง manager 355
588 พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นราช พระราชปริยัติวิธาน ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 724
589 พศจ.นว. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช manager 266
590 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 5 ธันวาคม 2557 manager 391
591 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 303
592 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 275
593 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ทำดี เพื่อพ่อ" manager 296
594 พศจ.นว. ร่วมติดตามและสังเกตการณ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย manager 296
595 พศจ.นว. ร่วมกับวัดวรนาถบรรพต เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 298
596 พศจ.นครสวรรค์ ออกติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2557 manager 914
597 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินวัด ในอ.ตาคลี manager 374
598 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. manager 316
599 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมธรรมศึกษา ประจำปี 2557 manager 350
600 พศจ.นว. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2557 manager 514
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ