English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
551 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 5 ธันวาคม 2557 manager 357
552 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 282
553 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 248
554 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ทำดี เพื่อพ่อ" manager 275
555 พศจ.นว. ร่วมติดตามและสังเกตการณ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย manager 259
556 พศจ.นว. ร่วมกับวัดวรนาถบรรพต เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ manager 274
557 พศจ.นครสวรรค์ ออกติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2557 manager 827
558 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินวัด ในอ.ตาคลี manager 352
559 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. manager 288
560 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมธรรมศึกษา ประจำปี 2557 manager 326
561 พศจ.นว. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2557 manager 491
562 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง เมืองสี่แคว manager 327
563 พศจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 280
564 พศ.จ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ manager 361
565 จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช manager 290
566 ผอ.พศ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช manager 327
567 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ร่วมออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข manager 284
568 ผอ.พศ.จว.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 manager 273
569 พศ.จ.นครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กำหนดการ manager 303
570 นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗ manager 714
571 พศ.จ.นครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ manager 269
572 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๗ manager 637
573 ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต manager 301
574 โครงการเข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล 5 manager 405
575 โครงการ “เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล ๕” จังหวัดนครสวรรค์ manager 889
576 ประเพณีสงกรานต์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 446
577 โครงการ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล ๕ manager 595
578 กำหนดการเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศ/บัญชีรายนามพระสงฆ์และพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖ manager 1334
579 พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 814
580 พิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี 2556 manager 711
581 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช manager 644
582 เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2556 manager 666
583 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชันษา 100 ปี ถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2556 manager 719
584 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ พ.ศ.2556 manager 868
585 วัดบวรนิเวศวิหาร จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 100 พรรษา manager 672
586 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ manager 559
587 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ manager 723
588 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ manager 713
589 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา manager 656
590 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรอง ครั้งที่ ๕ manager 1269
591 พศจ.นครสวรรค์จัดอบรมโครงการไวยาวัจกรวัด manager 794
592 พศจ.นครสวรรค์ออกจังหวัดเคลี่อนที่ โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน manager 670
593 วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖ manager 526
594 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖ manager 575
595 พศจ.นครสวรรค์ สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ manager 734
596 นครสวรรค์จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนรัตนภัตต์” ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 687
597 นครสวรรค์จัดประชุมสัมมนาสัญจร คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ manager 889
598 พศจ.นครสวรรค์ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๖ manager 702
599 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ manager 709
600 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี ๒๕๕๖ manager 805
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ