English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
601 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง เมืองสี่แคว manager 350
602 พศจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 297
603 พศ.จ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ manager 386
604 จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช manager 316
605 ผอ.พศ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช manager 347
606 ผอ.สำนักพุทธฯ นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ร่วมออกบูธโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข manager 306
607 ผอ.พศ.จว.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 manager 299
608 พศ.จ.นครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กำหนดการ manager 327
609 นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗ manager 883
610 พศ.จ.นครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๗ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ manager 288
611 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๗ manager 699
612 ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต manager 326
613 โครงการเข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล 5 manager 428
614 โครงการ “เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล ๕” จังหวัดนครสวรรค์ manager 925
615 ประเพณีสงกรานต์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 474
616 โครงการ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล ๕ manager 615
617 กำหนดการเข้ารับสัญญาบัตรพัดยศ/บัญชีรายนามพระสงฆ์และพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖ manager 1387
618 พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 852
619 พิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี 2556 manager 745
620 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช manager 670
621 เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2556 manager 689
622 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชันษา 100 ปี ถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2556 manager 743
623 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ พ.ศ.2556 manager 897
624 วัดบวรนิเวศวิหาร จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 100 พรรษา manager 694
625 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ manager 581
626 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ manager 746
627 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ manager 732
628 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา manager 680
629 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรอง ครั้งที่ ๕ manager 1308
630 พศจ.นครสวรรค์จัดอบรมโครงการไวยาวัจกรวัด manager 819
631 พศจ.นครสวรรค์ออกจังหวัดเคลี่อนที่ โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน manager 689
632 วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๖ manager 542
633 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖ manager 596
634 พศจ.นครสวรรค์ สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ manager 755
635 นครสวรรค์จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนรัตนภัตต์” ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 702
636 นครสวรรค์จัดประชุมสัมมนาสัญจร คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ manager 919
637 พศจ.นครสวรรค์ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๖ manager 734
638 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ manager 745
639 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี ๒๕๕๖ manager 821
640 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ manager 576
641 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้แก่พระธรรมฑูต manager 554
642 จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ manager 745
643 พิธีเปิดการอบรมพระอุปัชฌาย์ก่อนสอบ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๕ manager 911
644 พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาธรรมสังเวชวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 826
645 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ manager 668
646 พิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 819
647 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 610
648 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ manager 1055
649 ประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๕ manager 575
650 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เข้าถวายสักการะ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ manager 476
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ