English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
601 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ manager 559
602 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ถวายความรู้แก่พระธรรมฑูต manager 534
603 จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ manager 728
604 พิธีเปิดการอบรมพระอุปัชฌาย์ก่อนสอบ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๕ manager 889
605 พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาธรรมสังเวชวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 800
606 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ manager 647
607 พิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 798
608 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 581
609 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ manager 1024
610 ประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๕ manager 542
611 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เข้าถวายสักการะ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ manager 458
612 นครสวรรค์จัดงานสมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 577
613 พศจ.นครสวรรค์ ออกจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน” อำเภอแม่วงก์ manager 659
614 จังหวัดนครสวรรค์จัดสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ manager 628
615 สวัสดีปีใหม่ 2556 manager 499
616 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี ๒๕๕๕ manager 912
617 แบบฟอร์ม การแต่งตั้งผู้จัดการ ครู ฯ manager 907
618 จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแด่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 710
619 พศจ.นครสวรรค์ ออกจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน” อำเภอหนองบัว manager 735
620 พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ “พระนิโรธรักขิต” เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง manager 1217
621 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูศรีนิทัศน์วรพรต อดีตเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกพระใต้ manager 1074
622 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ manager 541
623 นครสวรรค์จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ manager 637
624 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ manager 544
625 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ manager 1345
626 กำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2555 manager 1250
627 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ “รวมพลคนนครสวรรค์ ต้านยาเสพติด” manager 704
628 นครสวรรค์จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 650
629 คณะข้าราชการ พศ. บรรจุใหม่ ศึกษาดูงานวัดจันเสน อ.ตาคลี manager 645
630 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 516
631 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญ “พระพุทธศรีสัพพัญญู” manager 644
632 การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ manager 701
633 การจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ปัญหาสังคม/อบายมุข ของจังหวัดนครสวรรค์ manager 1247
634 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 832
635 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 520
636 จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี manager 1248
637 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี manager 398
638 เจ้าคณะภาค ๔ มอบหมายงานให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบ manager 1221
639 พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคฯ manager 1083
640 ผลสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 1175
641 เสนอแต่งตั้ง พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๔ manager 599
642 ประกาศ : ผลสอบธรรมสนามหลวงปี 2554 manager 3792
643 การประชุมการคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ manager 428
644 การจัดประชุมชี้แจงการติดตามตรวจสอบการบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัย manager 468
645 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด manager 430
646 ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔ manager 616
647 งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า manager 551
648 ทำบุญเมืองนครสวรรค์ 11 มีนาคม 2555 manager 522
649 ผลสอบ นักธรรมเอก ๒๕๕๔ manager 585
650 พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕ manager 465
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ