English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
601 จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแด่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 708
602 พศจ.นครสวรรค์ ออกจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน” อำเภอหนองบัว manager 733
603 พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ “พระนิโรธรักขิต” เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง manager 1216
604 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูศรีนิทัศน์วรพรต อดีตเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกพระใต้ manager 1067
605 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ manager 539
606 นครสวรรค์จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ manager 636
607 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ manager 543
608 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ manager 1338
609 กำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2555 manager 1246
610 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ “รวมพลคนนครสวรรค์ ต้านยาเสพติด” manager 702
611 นครสวรรค์จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ manager 647
612 คณะข้าราชการ พศ. บรรจุใหม่ ศึกษาดูงานวัดจันเสน อ.ตาคลี manager 641
613 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 514
614 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญ “พระพุทธศรีสัพพัญญู” manager 643
615 การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ manager 698
616 การจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ปัญหาสังคม/อบายมุข ของจังหวัดนครสวรรค์ manager 1241
617 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 818
618 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 517
619 จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี manager 1241
620 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี manager 398
621 เจ้าคณะภาค ๔ มอบหมายงานให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบ manager 1216
622 พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคฯ manager 1082
623 ผลสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ manager 1172
624 เสนอแต่งตั้ง พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๔ manager 599
625 ประกาศ : ผลสอบธรรมสนามหลวงปี 2554 manager 3689
626 การประชุมการคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ manager 424
627 การจัดประชุมชี้แจงการติดตามตรวจสอบการบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัย manager 464
628 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด manager 428
629 ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔ manager 611
630 งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า manager 548
631 ทำบุญเมืองนครสวรรค์ 11 มีนาคม 2555 manager 521
632 ผลสอบ นักธรรมเอก ๒๕๕๔ manager 579
633 พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕ manager 464
634 พิธีบรรจุศพพระเทพญาณมุนี อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ อดีตเจ้าอาวาส วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 694
635 นครสวรรค์จัดโครงการ ตักบาตรพระ ๒,๕๕๕ รูป manager 441
636 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๑ manager 524
637 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี ๒๕๕๕ manager 558
638 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ manager 434
639 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 470
640 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 manager 1348
641 ผอ.พศจ.ร่วมงานวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ manager 395
642 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนพระพักตร์ “พระพุทธศรีสัพพัญญู” manager 510
643 นครสวรรค์จัดงานสมโภชพระพุทธศรีสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๔ manager 529
644 พระสงฆ์นครสวรรค์ได้รับพระราชทานเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓๓ รูป manager 617
645 ผวจ.นว. ประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดสังฆมงคล (ธรรมยุต) อ.เมืองฯ manager 660
646 ผอ.พศจ.ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ manager 440
647 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีบรรจุศพ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ manager 888
648 ข้าราชการพศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ manager 444
649 เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 manager 478
650 พระธรรมรัตนดิลก ประธานการประชุมกรรมการ ตรวจใบตอบนักธรรม ชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ manager 453
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ