English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
751 เปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย manager 719
752 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 952
753 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพสกนิกรชาวนครสวรรค์ถวายชัยมงคลร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช manager 883
754 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำนาคร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา manager 781
755 แนะนำเวบ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 1266
756 พศ.กำหนดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๒๐๖ วัด manager 1056
757 ทรงพระเจริญ manager 898
758 รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร จังหวัดนครสวรรค์ manager 1557
759 กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. manager 1041
760 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ manager 1547
761 ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ manager 831
762 ๕ ธันวามหาราช manager 641
763 สมเด็จพระสังฆราชประทานวรธรรมคติ manager 759
764 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ manager 966
765 สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ วัดคีรีวงศ์ จัดปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ manager 848
766 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 1119
767 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดโพธาราม พระอารามหลวง manager 630
768 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 968
769 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 961
770 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เรื่อง "สาระธรรมจากพระไตรปิฎก" manager 888
771 โครงการรักษาฟรี 48 ล้านคน ใช้บัตรประชาชนบัตรเดียว manager 1264
772 กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน manager 862
773 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดที่ประสบอุทกภัย manager 962
774 พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้าของพุทธะภาคเหนือ manager 979
775 พศ.ประเมินคุณภาพวัดทั่วประเทศ manager 885
776 โครงการฟอนด์มาตรฐานราชการไทย manager 1459
777 วันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ manager 750
778 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยร่วมปฏิบัติธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราช manager 797
779 แจ้งตารางออกอากาศเดือนตุลาคม สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ manager 955
780 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีมอบรางวัลพุทธคุณูปการ manager 945
781 พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์ manager 783
782 งานแข่งขันเรือยาวประเพณี manager 742
783 ปิดทองหลังพระ manager 836
784 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ สร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 1380
785 พระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ manager 960
786 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1416
787 วัดลาดยาว เป็นวัดประหยัดพลังงาน manager 965
788 งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓ manager 858
789 พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓ manager 858
790 พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 985
791 โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ manager 1098
792 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1213
793 พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม manager 1027
794 งานฉลองสิริอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระครูนิโครธธรรมวุฒิ เจ้าอาวาสวัดไทรใต้ manager 1405
795 ขอเชิญบูชา วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม รุ่น ชนะความจน manager 4458
796 ผวจ.ร่วมพิธีมหามงคลสมัยปริตตาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร manager 959
797 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๓ manager 791
798 พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ manager 971
799 พศ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา manager 945
800 นครสวรรค์จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา manager 1354
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ