English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
801 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระพรปีใหม่ ๒๕๕๔ manager 903
802 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานพรปีใหม่ ๒๕๕๔ manager 769
803 มส.เห็นชอบให้วัดไทยทั่วโลกร่วมสวดมนต์รับปีใหม่พุทธศักราช 2554 manager 843
804 ปิดปรับปรุงระบบ SERVER ของ พศ. เป็นการชั่วคราว manager 765
805 เปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย manager 749
806 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว manager 985
807 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพสกนิกรชาวนครสวรรค์ถวายชัยมงคลร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช manager 922
808 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำนาคร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา manager 804
809 แนะนำเวบ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ manager 1350
810 พศ.กำหนดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๒๐๖ วัด manager 1088
811 ทรงพระเจริญ manager 922
812 รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร จังหวัดนครสวรรค์ manager 1617
813 กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. manager 1065
814 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ manager 1611
815 ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ manager 852
816 ๕ ธันวามหาราช manager 660
817 สมเด็จพระสังฆราชประทานวรธรรมคติ manager 785
818 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ manager 990
819 สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ วัดคีรีวงศ์ จัดปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ manager 875
820 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 1138
821 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดโพธาราม พระอารามหลวง manager 649
822 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดตากฟ้า พระอารามหลวง manager 1002
823 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง manager 988
824 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เรื่อง "สาระธรรมจากพระไตรปิฎก" manager 907
825 โครงการรักษาฟรี 48 ล้านคน ใช้บัตรประชาชนบัตรเดียว manager 1289
826 กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน manager 886
827 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดที่ประสบอุทกภัย manager 990
828 พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้าของพุทธะภาคเหนือ manager 1002
829 พศ.ประเมินคุณภาพวัดทั่วประเทศ manager 905
830 โครงการฟอนด์มาตรฐานราชการไทย manager 1505
831 วันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ manager 768
832 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยร่วมปฏิบัติธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราช manager 822
833 แจ้งตารางออกอากาศเดือนตุลาคม สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ manager 978
834 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีมอบรางวัลพุทธคุณูปการ manager 962
835 พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์ manager 812
836 งานแข่งขันเรือยาวประเพณี manager 766
837 ปิดทองหลังพระ manager 867
838 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ สร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 1612
839 พระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ manager 983
840 พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1448
841 วัดลาดยาว เป็นวัดประหยัดพลังงาน manager 986
842 งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓ manager 881
843 พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๓ manager 881
844 พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1010
845 โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ manager 1127
846 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1231
847 พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม manager 1059
848 งานฉลองสิริอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระครูนิโครธธรรมวุฒิ เจ้าอาวาสวัดไทรใต้ manager 1475
849 ขอเชิญบูชา วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิม รุ่น ชนะความจน manager 5241
850 ผวจ.ร่วมพิธีมหามงคลสมัยปริตตาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร manager 990
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ