English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งานเทโว วัดคีรีวงศ์ 2562...นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 8
2 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 6
3 โครงการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 1
4 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 2
5 นครสวรรค์ ....ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมบาลีสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
6 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 58
7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 11
8 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ การบริหารกิจการคณะสงฆ์(ธ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 11
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 14
10 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
11 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในโครงการผู้ว่าฯพาทำบุญ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 53
12 ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (ธ) ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 145
13 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน มอบโคกระบือที่ อ.หนองบัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
14 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ สิงหาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 20
15 การประชุมขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 19
16 การประชุมสัญจร อบรมให้ความรู้ ระบบ 5 ส วันที่ 2 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 20
17 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 21
18 ประชุมสัมมนา เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 28
19 จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 16
20 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 14
21 นครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
22 พศจ.นครสวรรค์ มอบวุฒิบัตรในการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 34
23 ผู้ว่านครสวรรค์ นำข้าราชการ ประชาชน ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 25
24 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กับประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่ม 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 31
25 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 34
26 จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
27 บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 56
28 พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 30
29 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 50
30 จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 43
31 พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
32 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 67
33 นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 55
34 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 31
35 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 26
36 พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 29
37 นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 36
38 พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
39 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
40 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
41 นครสวรรค์จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
42 นครสวรรค์จัดพิธีแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 42
43 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 43
44 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 51
45 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 55
46 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 34
47 นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 32
48 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 29
49 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
50 นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 43
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ