English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 3
2 พศจ.นครสวรรค์จัด โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 7
3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนมิถุนายน 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
4 จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 20
5 พศจ.นครสวรรค์ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับประมงจังหวัด ที่ อ.ชุมแสง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 11
6 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของและร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
7 นครสวรรค์ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 29
8 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 12
9 พศจ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 13
10 พศจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 10
11 นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 15
12 พศจ.นว.ตรวจเยี่ยมวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 19
13 พศจ.นครสวรรค์ ประชุมข้าราชการสำนักงานฯ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 19
14 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 21
15 นครสวรรค์จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 18
16 นครสวรรค์จัดพิธีแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 24
17 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 15
18 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสอนจันทร์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 25
19 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 27
20 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 18
21 นครสวรรค์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 15
22 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 15
23 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 21
24 นครสวรรค์จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 25
25 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ฝึกอบรม นบส.1 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 39
26 ข้าราชการ พศจ.นครสวรรค์ เลื่อนตำแหน่ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
27 พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีนาคม 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
28 พิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 99
29 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรมบาลี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
30 พศจ.นครสวรรค์ วางพานพุ่มสักการะ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 37
31 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
32 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 47
33 สัปดาห์มาฆบูชา...ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 35
34 พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 47
35 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะสงฆ์ ครั้งที่ 4/2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 52
36 เปิดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 4 ที่นครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 35
37 นครสวรรค์...นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
38 พศจ.นครสวรรค์ ดำเนินการเก็บค่าเช่าวัดร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
39 นครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนมกราคม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 100
40 พศจ.นว. ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 42
41 พศจ.นครสวรรค์ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมตาบง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 38
42 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง(ครั้งที่ ๒) วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
43 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 35
44 พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 41
45 นครสวรรค์ ออกหน่วยเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 40
46 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 61
47 การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ภาค 4 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
48 การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 54
49 ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 59
50 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 45
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ