English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวบุคลากร

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นางสิริพร อาทิตย์ตั้ง วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 42
2 นายอาทิตย์ ทองหล่อ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 44
3 นางสาว วนาลี จันทรังษี วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 44
4 นางสาวผกาภรณ์ ทรัพย์เสือ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 46
5 นางสาวชยุตรา กรมบัว manager 103
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ ทองเที่ยงธิติวุฒิ manager 183
7 นายวิทวัส แจ้งจิต manager 217
8 นางสาวสุภาวดี สีลิพิน manager 196
9 นางสุพิณญา โสภา manager 177
10 นางสาวศิวพร สนนิ่ม วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 233
11 นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 302
12 นางสาวภัทรวดี ภู่ประเสริฐ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 253
13 นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 272
14 นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 281
15 ทดสอบบทความ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 137
16 น.ส.รัตนาภรณ์ ทองเพ็ชร manager 374
17 นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ manager 503
18 นายพีรพงษ์ ตลับทอง manager 487
19 นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา manager 406
20 นายธนาคม จงจิระ manager 2136
21 นางจรรยา รัตนเลขา manager 652
22 นายเดชภินันท์ manager 431
23 นายวันเฉลิม manager 818
24 นางสายฝน manager 662
25 นางพัชรีวรรณ manager 547
26 ศิริพงษ์ ทับสิน manager 707
27 นายมาโนช manager 666
28 นางฉันทณา manager 533
29 ทำไมต้องทอดกฐิน ทอดกฐินแล้วได้อะไร และกฐินต่างจากผ้าป่าอย่างไร manager 10649
30 พศ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง manager 352
31 จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศ เรื่อง “สาระธรรมจากพระไตรปิฎก” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม manager 1579
32 มหาดไทยตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 3 ตำแหน่ง manager 2853
33 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 6 manager 1685
34 พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานธรรมสมโภช ฉลองรางวัลเกียรติคุณดีเด่น manager 1271
35 ข้าราชการเฮคลังไฟเขียวเบิกค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนได้มากขึ้น manager 1039
36 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าอวยพรวันเกิด พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ manager 1036
37 ครม.มีมติตั้ง "นพรัตน์" นั่งแท่น ผอ.สำนักพุทธฯ manager 1038
38 พศ.จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน manager 1103
39 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการต้นกล้าสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อ ๙๙ ต้น ณ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 1245
40 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ อำเภอแม่เปิน manager 1069
41 สำนักพุทธฯ ย้าย-เลื่อน ผอ.พศจ. 13 ตำแหน่งทั่วไทย manager 1933
42 คณะสงฆ์อำเภอท่าตะโก จัดประชุมการคณะสงฆ์ manager 1141
43 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอบรรพตพิสัย manager 1288
44 จังหวัดนครสวรรค์แข่งขันกีฬาส่วนราชการระดับจังหวัด manager 1106
45 ผอ.พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ manager 1027
46 พศ.จ.นครสวรรค์ ถวายภัตตาหารโรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 1619
47 ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถวายสักการะพระราชพรหมาจารย์ manager 1404
48 พศ.จ.นว. ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน “อำเภอยิ้ม” ประจำเดือน มกราคม 2553 manager 1606
49 พศ.จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน ณ ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน manager 1892
50 ผอ.พศ.จ.นครสวรรค์ เดินทางมารายงานตัว manager 1300
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ถาม - ตอบ