English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 948
2 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1241
3 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3648
4 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1110
5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1248
6 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1596
7 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1786
8 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2639
9 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 2821
10 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2781
11 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 2135
12 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 3977
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 2808
14 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 2107
15 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 2890
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1677