English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 960
2 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1249
3 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3693
4 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1138
5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1264
6 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1608
7 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1808
8 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2676
9 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 2857
10 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2800
11 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 2160
12 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 4053
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 2854
14 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 2138
15 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 2928
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1702