English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิสุทธินันท์ 90
2 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 1120
3 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1338
4 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3904
5 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1267
6 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1344
7 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1696
8 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1924
9 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2764
10 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 3083
11 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2971
12 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 2279
13 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 4523
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 3048
15 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 2298
16 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 3133
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1838