English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 765
2 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1168
3 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3483
4 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 978
5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1172
6 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1502
7 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1653
8 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2527
9 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 2629
10 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2629
11 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 1988
12 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 3603
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 2592
14 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 1968
15 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 2686
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1571