English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 773
2 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1178
3 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3510
4 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 992
5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1183
6 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1507
7 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1667
8 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2537
9 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 2645
10 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2645
11 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 2006
12 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 3656
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 2612
14 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 1985
15 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 2709
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1581