English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา manager 871
2 กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง manager 1227
3 ทำเนียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ manager 3608
4 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1079
5 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี manager 1232
6 โปรแกรม GPA52 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1576
7 โปรแกรม E citizen โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1766
8 สถิติจำนวนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 manager 2620
9 โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา manager 2760
10 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา manager 2752
11 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม manager 2100
12 โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา manager 3856
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต manager 2741
14 โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา manager 2053
15 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา manager 2830
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว manager 1649