ข่าวประชาสัมพันธ์

 

           นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์มีวัดที่ประสบอุทกภัย ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งสิ้น  ๑๒๔ วัด  ใน ๑๑ อำเภอ  พระภิกษุสามเณรได้รับความเดือดร้อน  ๑,๐๖๗  รูป  ค่าเสียหายที่จะต้องบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างประมาณการ และเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคไปมอบถวายคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีพระโสภณวราภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด และได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคให้วัดที่ประสบอุทกภัยในทุกอำเภอ

>>>ข้อมูลวัดที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์
>>>แบบสำรวจข้อมูลวัดประสบวินาศภัย 
>>>แบบขอรับเงินผ่านธนาคารวัดน้ำท่วม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 15:25)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...