ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2010 เวลา 08:15)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...