ข่าวคณะสงฆ์
         เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ที่วัดสระเกศราชวรวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นครั้งแรกในรอบ ๕ เดือน เนื่องจากอาพาธ มีกรรมการเข้าร่วมจำนวนมาก เนื่องจากมีวาระสำคัญ อีกทั้งมีการย้ายที่ประชุมจากพุทธมณฑลมาวัดสระเกศ

         ที่ประชุม มส.ได้พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๓ และมีมติแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะ ๒ รูป แบ่งเป็นฝ่าย มหานิกาย ๑ รูป และฝ่ายธรรมยุต ๑ รูป ฝ่ายธรรมยุต ได้แก่ พระพรหมเมธี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นสมเด็จพระธีรญาณมุนี (แทนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพฯ ซึ่งมรณภาพ) ฝ่ายมหานิกาย พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แทนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ซึ่งมรณภาพ)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 13:07)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...