ข่าวประชาสัมพันธ์

         ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับวัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ได้สนับสนุนจานดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด  และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒  เฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๒  แห่ง 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:23)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...