ข่าวการศึกษา
            นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ภาค ๔ ปีที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิด และมีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ถวายสักการะ นายแชน ชื่นศิวา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์  ถวายสักการะและกล่าวปวารณาการอุปถัมภ์
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:08)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...