ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
กำหนดจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์  วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2010 เวลา 09:37)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...