ข่าวประชาสัมพันธ์
 
            เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีหล่อพระโอษฐ์และพระอุระ (หน้าอกขวา – ซ้าย) “พระพุทธศรีสัพพัญญู”  พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 15:32)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...