English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑ รูป เจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๓ รูป รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป พระอุปัชฌาย์ ๑๔ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑๘ รูป รวม ๓๙ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่งแก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระบัญชาในครั้งนี้” ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ๔ จำนวน ๑ รูป
๑. พระราชปัญญาเวที วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๔ 

>>>อ่านเพิ่มเติม.....

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 19:58)

 
บทความ อื่นๆ ...