คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ระดับภาค

ข่าวคณะสงฆ์

คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ระดับภาค วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยนิมนต์พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ คือ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา