พิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี 2556

แฟ้มภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 13:55)