มาฆบูชา “จาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

แฟ้มภาพ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide41 gallery 1.28 MB


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:13)