17 ธันวาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศ เรื่อง “สาระธรรมจากพระไตรปิฎก” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แฟ้มภาพ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide113 gallery 1.7 MB