จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แฟ้มภาพ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพใหญ่
Directory slide137 gallery 1.92 MB