การประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มี.ค. 58 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมสัมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ตามมติเถรสมาคมที่ 143/2546 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 เป็นประธาน นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ ยังได้บรรยายในหัวข้อ "ปัญหาในการดำเนินงานกิจการคณะสงฆ์" ในที่ประชุมด้วย