พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี เเห่งการสิ้นพระขนม์ ของสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี เเห่งการสิ้นพระขนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วย สำหรับพิธีดังกล่าวประกอบด้วยสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง