พศจ.นว. ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 58

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 21 - 24 ต.ค. 58 นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 ประจำปี 2558 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญกำลังใจพระภิกษุสงฆ์ และรวบรวมข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดที่จัดเป็นสนามสอบทั้ง 15 อำเภอ