กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้

 

- วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมเดินธรรมยาตรามาฆบูชา มหาบารมี ขึ้นยอดเขากบ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสีขาว (เสื้อ กางเกง) สวมรองเท้าพร้อมเดินธรรมยาตรา

- วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

การแต่งกายชุดสุภาพ (สีขาว) หรือชุดปฏิบัติธรรม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:44)