ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 

กำหนดการ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 09:30)